برگزاری نخستین دوره مسابقات سازه‌های ماکارونی در دانشگاه آزاد ماهشهر