نقش اپراتورهای موبایل در جبران عقب‌ماندگی اینترنتی