مشهد شهری با ظرفیت های بالای گردشگری برای جذب توریسم