مدیرکل گمرکات: ترانشیب کالا مهم ترین معضل صادراتی در مرز بین المللی مهران است