آغاز برگزاری همایش‌های استانی جبهه پایداری/ تاریخ همایش پایداری در تهران قطعی نشده است