(تصاویر) پیشکسوتان و ستارگان سینما و تئاتر در مراسم جشن بازیگر