پیشنهاد مخالفان قلعه‌نویی برای تشکیل کمیته فنی استقلال