«علیرضا دبیر» فیلمسازان را توصیه به اخلاق‌گرایی کرد