اجازه نمی‌دهم بیت‌المقدس تقسیم شود/ به ساخت و سازها ادامه می‌دهیم