تاکید وزیر بهداشت بر نقش همکاری‌های بین‌المللی در مدیریت چالش‌های جهانی سلامت