بعد از برد در دربی در اوج هستیم/ از گروه مرگ در آسیا صعود کردیم/ می‌توانیم تیم چهارم لیگ عربستان را شک