نماینده عراقی: مشاوران آمریکایی نفعی برای ارتش نداشته‌اند