بازی GTA V با GTX 980 تک و SLI روی حالت 60 فریم چطور اجرا می شود؟