در نشستی خبری: برنامه های جشنواره علامه حلی تشریح می شود