حداقل 4 پاکت برای مزایده پرسپولیس و استقلال وجود دارد/اعلام نتیجه روز چهارشنبه