کرباسیان دلیل کاهش صادرات در فروردین 94 را اعلام کرد