برگزاری مراسم آغاز تولید انبوه خودروهای جدید سایپا