چهارمین اجلاس کمیته چهارجانبه راهبری راه‌حل‌های راهبردی برای پناهندگان افغان