مهم ترین مصوبات ستاد اوقات فراغت کانون های مساجد/۲۰ خرداد، افتتاحیه اوقات فراغت