کمالوندی: دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق مسلم ملت ایران است و نیاز به اثبات ندارد