مسکو ترانزیت محموله‌های ناتو به خاک افغانستان را متوقف کرد