نمایش جلوه‌های وطن‌پرستی مرزداران باوفا در کرمانشاه