پیام‌رسان خارجی بستر اصلی ارتباطات افراد و حتی مدیران/ بخشی‌نگری افراطی در مخالفت با انحلال شوراها