اکران و نقد فیلم سینمایی «آوازهای سرزمین من»/پای داعش به دانشکده رسانه فارس باز شد