موحدی: حضور در حاشیه مسابقات هم به والیبال ساحلی آماتور ایران کمک می‌کند