لطیفه گویی بیل کلینتون در مورد همسرش به مناسبت آغاز حضور اوباما در توییتر