دی‌میستورا تلاش بیشتر منطقه‌ای و بین‌المللی درباره سوریه را خوستار شد