گروه‌های شیعه و سنی برای آزادکردن الرمادی متحد شده‌اند