دی‌میستورا تلاش بیشتر قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی درباره سوریه را خوست