معاون فرماندار گنبدکاووس خواستارپیشگیری از هدررفت محصولات کشاورزی شد