نکویی مهر قائم مقام امور اقتصادی وزارت صنعت دار فانی را وداع گفت