کشتی نجات در 50 مایلی یمن در حال حرکت است/ پشتیبانی ناوگروه ارتش از «ایران شاهد»