رییس‌جمهور: نخبگان از ما منزلت اجتماعی می‌خواهند/دانشگاه بدون آزادی، مرده است