شراکت شیائومی با تولید کننده چینی برای ساخت چیپ های اختصاصی