گشتی در موزه موسیقی/ نوای موسیقی از دل تاریخ می‌آید