وین: برلین برای روشنگری در همکاری‌های جاسوسی آمریکا-آلمان همکاری کند