درخواست دی‌میستورا برای تلاش بیشتر قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حل بحران سوریه