تحویل واحدهای مسکن ویژه استان تهران به شرط پرداخت قسط پنجم/ شناسایی نقاط حادثه‌خیز از پایان ماه رمضا