مسابقات قهرمانی کشور قایقرانی جانبازان و معلولان برگزار می‌شود