هواپیمایی عربستان یک میلیون و 600 هزار دلار جریمه شد