موگرینی: اتحادیه اروپا آماده ایفای نقش‌ در روند صلح است