بازدید وزیر علوم از دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان