رونمایی از کتاب «تاریخ اندیشه و تمدن» در سومین همایش بیداری قرآنی