دومین دوره رقابت های قایقرانی قهرمانی جانبازان و معلولان برگزار می شود