کاهش میزان ابتلا به ایدز با استفاده از سرنگ مشترک به 45 درصد