شورای راهبردی منحل شود،به وحدت می رسیم/چرا یک روزنامه اصلاح طلب تیتر عبور از روحانی زد؟!