وزیر علوم از دستاورد شرکت‌های دانش بنیان بازدید کرد