ابراز تاسف سخنگوی وزارت امور خارجه از صدور احکام اعدام در مصر