نقطه پایان «سخنگوی دولت» بر جنجال‌سازی‌های رسانه‌ای: فعلاً هیچ تغییری در دستور کار دولت نیست