ارائه خدمات به بیسوادان زیر ۵۰ سال استان البرز در گرو اخذ مدرک سواد آموزی